ข่าวและกิจกรรม

      ในปี 2559 นี้ ทางบริษัทได้เริ่มมีการแนะนำผลิตภัณฑ์ของ DAHUA ให้รู้จักกว้างขวางมากขึ้น โดยจัดสัมมนาให้กับ ตัวแทนจำหน่ายและผู้ที่สนใจตามต่างจังหวัด ให้มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ DAHUA มากย่ิงขึ้น โดยเริ่มที่

     - เดือน เมษายน 2559     ได้มีการจัดสัมมนาให้กับตัวแทนจำหน่ายและผู้ที่สนใจ ในภาคตะวันตกของประเทศไทย ณ โรงแรมอีสเทิร์น แกรนด์ พาเลซ พัทยา จังหวัดชลบุรี ได้มีการตอบรับจากตัวแทนจำหน่ายและผู้ที่สนใจจำนวนมาก

 

 

 

 

 

 

       - เดือน พฤษภาคม 2559  ได้มีการจัดสัมมนาให้กับตัวแทนจำหน่ายและผู้ที่สนใจ ในภาคใต้ของประเทศไทย ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้มีการตอบรับจากตัวแทนจำหน่ายและผู้ที่สนใจจำนวนมาก 

     
     

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦


  • งานแสดงเทคโนโลยีด้านระบบรักษาความปลอดภัย
    สมาร์ทโฮมและการป้องกันอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัย
Visitors: 52,984